ELISABETH FOSSAN

Trombone

Ny_mint_0035_2.jpg

 

 

Elisabeth er utdannet ved Musikkonservatoriet i Trondheim.

I tillegg til å være musiker i Quintus er hun  lærer for trombonistene på Musikklinja ved Heimdal, Katedralskolen og Ole Vig videregående skole.

 

Som trombonist har hun også i en rekke anledninger hatt gleden av å spille sammen med Luftforsvartets Musikkorps , Trondheim Symfoniorkerster og andre gode musikerkollegaer i Trøndelagsfylkene.

Elisabeth har vært ansatt i Musikk i Nord-Trøndelag siden 1994.

Tilbake